Trở về trang chủ

Điều khoản tích luỹ điểm và
Sử dụng / Đổi điểm

 1. Điểm trong tài khoản Hội viên (gọi tắt là "điểm") trên Ứng dụng được tích luỹ theo quy định của Zeit Gypsum, không được thương lượng và không quy đổi ra tiền mặt.
 2. Đối với Hội viên là Cửa hàng Đại lý, điểm được tích luỹ bằng cách quét mã QR dành cho Cửa hàng Đại lý trên thẻ tích điểm được dán trên mỗi kiện tấm Thạch cao Zeit.
 3. Đối với Hội viên là Thầu thợ thi công, điểm được tích luỹ bằng cách quét mã QR dành cho Thầu thợ trên thẻ tích điểm khi mua Tấm thạch cao Zeit tại Cửa hàng Đại lý với số lượng nhất định cho mỗi loại sản phẩm. Số lượng tấm thạch cao Zeit của mỗi loại sản phẩm tương ứng với một mã QR được Zeit Gypsum đăng tải trên ứng dụng My Zeit.
 4. Hội viên tự thoả thuận mọi hoạt động mua bán với Nhà Phân Phối hoặc Cửa hàng đại lý, Zeit Gypsum không chịu bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì đối với hoạt động mua bán, dịch vụ, giá cả hay phương thức thanh toán giữa các Hội viên hoặc giữa Hội viên với Nhà Phân Phối và Cửa hàng đại lý.

Hướng dẫn tích điểm cho Hội viên:

Cách 1:

 1. Bước 1: Mở ứng dụng "My Zeit" và vào mục "Quét Mã"
 2. Bước 2: Tải lên hình ảnh mã QR ứng với từng loại sản phẩm Tấm thạch cao trong điện thoại
 3. Bước 3: Nhấn chọn "Tải lên" để hoàn tất

Cách 2:

 1. Bước 1: Mở ứng dụng "My Zeit" và vào mục "Quét Mã”
 2. Bước 2: Di chuyển camera điện thoại đến vị trí "Mã QR" trên thẻ tích điểm, hệ thống sẽ tự động nhận diện mã và hoàn tất tích điểm.

 • Bằng việc sử dụng Ứng dụng, Hội viên đồng ý nhận các thông báo, tin nhắn về chương trình khuyến mãi, bản tin, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo về các hoạt động, chương trình từ Zeit Gypsum thông qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn qua ứng dụng Zalo, tin nhắn qua Fanpage chính thức Zeit Gypsum, thư điện tử, thư qua đường bưu điện, trao đổi qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp.
 • Tạm ngừng truy cập Ứng dụng:
 • Khi Hội viên không phát sinh bất kỳ hoạt động tích điểm nào trong thời hạn 45 ngày từ lần tích điểm cuối cùng, các thông tin liên quan bao gồm: cấp bậc và điểm tích luỹ trên Ứng dụng sẽ bị xoá.
 • Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một (01) số điện thoại duy nhất để tham gia tích điểm trên Ứng dụng.
 • Tài khoản quét mã tích điểm được tính là hợp lệ khi tài khoản có thực hiện mua tấm thạch cao Zeit và mã được quét phải đúng đối tượng thụ hưởng được ghi rõ trên thẻ tích điểm.
 • Không được chuyển điểm, sang điểm và hoặc cộng gộp điểm cho tài khoản khác trong mọi trường hợp.
 • Chương trình tích điểm không áp dụng cho các đơn hàng dự án.
 • Trường hợp Zeit Gypsum phát hiện Hội viên không tuân theo quy định Điều khoản trong việc sử dụng điểm, Zeit Gypsum có quyền thu hồi số điểm trái phép trên đồng thời xem xét khoá tài khoản Hội viên.
 • Quy định về khoá tài khoản với số lần không tuân theo quy định như sau:
 • - 01 lần không tuân theo các quy định trong Điều khoản sử dụng, tài khoản sẽ bị khoá chức năng tích điểm trong 15 ngày
 • - 02 lần không tuân theo các quy định trong Điều khoản sử dụng, tài khoản sẽ bị khoá chức năng tích điểm trong 30 ngày
 • - 03 lần không tuân theo các quy định trong Điều khoản sử dụng, tài khoản sẽ bị khoá dịch vụ vĩnh viễn
 • Nếu có tranh chấp phát sinh trong quá trình tích, đổi điểm và trả thưởng, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Zeit Gypsum. Tất cả điểm đang có khiếu nại tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian tranh chấp.
 • Số điểm trong tài khoản của Hội viên có hiệu lực trong thời hạn nhất định được quy định ngay từ đầu Chương trình tích điểm trên ứng dụng My Zeit và tại trang web chính thức của Zeit Gypsum. Khi hết hạn Chương trình, điểm và cấp bậc của Hội viên sẽ trở về "0" khi kết thúc phát thưởng.