Trở về trang chủ

Chính sách bảo mật và sử dụng thông tin

Chính sách bảo mật và sử dụng thông tin (gọi chung là “Chính sách bảo mật”) là cách Zeit Gypsum thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng thông qua việc sử dụng Ứng dụng.

Chính sách bảo mật này đáp dụng cho tất cả Người dùng sử dụng Ứng dụng.

"Thông tin cá nhân" hay "Dữ liệu cá nhân", có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được danh tính, bao gồm nhưng không giới hạn tên, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, số giấy phép lái xe, địa chỉ, điện thoại, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thư điện tử, nghề nghiệp và bất kỳ thông tin nào về bạn mà được Zeit Gypsum thu thập, lưu trữ và sử dụng.

 1. Bằng việc đăng ký tài khoản và tham gia các Chương trình, bạn đồng ý và chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và hoặc chính sách được liệt kê trong Chính sách bảo mật này, và theo đây, bạn đồng ý cho phép Zeit Gypsum thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HAY TRUY CẬP ỨNG DỤNG CỦA ZEIT GYPSUM. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên website chính thức của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.
 2. Phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân:

Zeit Gypsum thu thập Dữ liệu cá nhân về Người dùng theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây:

 1. Người dùng cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Zeit Gypsum:
 • Nếu Người dùng là Hội viên trên Ứng dụng My Zeit, việc cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân là bắt buộc;
 • Điền vào các hồ sơ Người dùng, các đơn đăng ký tham gia bất kỳ chương trình do Zeit Gupsum tổ chức;
 • Tương tác với các trang mạng xã hội của Zeit Gypsum;
 • Sử dụng các trang web của Zeit Gypsum, thông tin có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng các trang web;
 • Tương tác, giao tiếp và tham gia bất kỳ sự kiện, cuộc thi hoặc hoạt động nào do Zeit Gypsum tổ chức.
 1. Dữ liệu cá nhân có thể  được thu thập thông qua hoạt động trên Ứng dụng, bao gồm:
 • Thông tin tích điểm: tần suất tích điểm, thời gian tích điểm, loại sản phẩm sử dụng,..
 • Phản hồi, xếp hạng và đánh giá Ứng dụng;
 • Thông tin thiết bị: phần cứng, số sê-ri, địa chỉ IP, phiên bản sử dụng,…
 • Dữ liệu cá nhân khi Người dùng nhập trong tin nhắn hoặc khi sử dụng các tính năng giao tiếp với Zeit Gypsum trong Ứng dụng.
 1. Từ các nguồn khác
 • Từ các đối tác kinh doanh hoặc truyền thông của Zeit Gypsum: đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc các đối tác, các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ quà tặng, bảo hiểm,..
 • Từ các đơn vị thuộc mạng lưới công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết hoặc công ty liên quan của Zeit Gypsum.

Khi Zeit Gypusm thu thập dữ liệu cá nhân từ các nguồn khác, Zeit Gypsum đảm bảo dữ liệu đó được chuyển đến phù hợp theo pháp luật hiện hành.

Trong một số trường hợp, Người dùng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của một các nhân khác cho Zeit Gypsum để nhận thưởng, Người dùng đảm bảo rằng Người dùng đã có sự chấp thuận của họ để dữ liệu cá nhân của họ được thu thập và tiết lộ như quy định trong Chính sách này.

Zeit Gypsum không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm vô tình hay cố tình của Người dùng khi cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác mà chưa được sự đồng ý của các cá nhân này, dẫn đến khiếu nại phát sinh.

 1. Mục đích sử dụng thông tin

Zeit Gypsum có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho các mục đích sau:

3.1 Cung cấp tính năng Ứng dụng

 • Để quản lý, điều hành, cung cấp hoặc quản lý việc bạn truy cập vào Ứng Dụng của Zeit Gypsum.
 • Để liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc thư điện tử hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị hoặc quản lý quan hệ của bạn với Zeit Gypsum.
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển để phân tích, phát triển và cải thiện các Chương trình hoặc Dịch vụ của Zeit Gypsum và để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, thiếu sót hay hành vi sai trái nào.
 • Để thực thi các Điều Khoản Sử Dụng của Zeit Gypsum hoặc bất kỳ thoả thuận giấy phép người dùng cuối nào được áp dụng.
 • Để xử lý việc đăng ký tham gia của bạn với bất kỳ chương trình, sự kiện, hoạt động, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc sản phẩm nào.
 • Để nhận dạng hoặc xác minh.
 • Để kiểm tra các Chương trình hoặc Dịch vụ của Zeit Gypsum trên Ứng Dụng My Zeit.
 • Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu vì mục đích khôi phục hoặc mục đích khác đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

3.2 Để giải quyết các vấn đề hỗ trợ Người dùng

 • Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào được gởi bởi bạn.
 • Để liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc thư điện tử hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị hoặc quản lý quan hệ của bạn với Zeit Gypsum

3.3 Tiếp thị và truyền thông

 • Để gửi cho bạn các thông báo, cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt hoặc giấy mời về các sự kiện, hoạt động do Zeit Gypsum tổ chức.
 • Để thông báo hoặc mời Người dùng tham gia các sự kiện hoặc hoạt động của Zeit Gypsum.
 • Để liên lạc tiếp thị với Người dùng qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, thông báo thư tay hoặc thư điện tử.

3.4 Mục đích pháp lý

 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ theo quy định của bất kỳ điều khoản luật hiện hành nào, các yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan quản lý của bất kỳ khu vực nào.
 • Bảo vệ quyền và tải sản của Zeit Gypsum trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Bất kỳ mục đích nào mà Zeit Gypsum thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

Zeit Gypsum có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể chưa được liệt kê trong Chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, Zeit Gypsum sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ các trường hợp được phép theo các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

 1. Lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn

Zeit Gypsum áp dụng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu cá nhân chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên được cấp quyền.

Zeit Gypsum duy trì lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Người dùng đến khi có yêu cầu huỷ bỏ từ phía Người Dùng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Người dùng có thể tự đăng nhập vào Ứng dụng và thực hiện huỷ bỏ Dữ liệu cá nhân.

 1. Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Trong quá trình vận hành Ứng dụng, Zeit Gypsum có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan hoặc các bên thứ ba khác, cho dù ở bên trong hay bên ngoài Việt Nam, vì một hoặc nhiều Mục đích kể trên. Các bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan củaZeit Gypsum.
 • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Zeit Gypsum thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho các chương trình mà Zeit Gypsum tổ chức. Những bên này gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ như: bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, phần mềm và trung tâm dữ liệu.
 • Các đối tác của Zeit Gypsum, bao gồm các bên mà Zeit Gypsum cộng tác trong các sự kiện, chương trình, cuộc thi hoặc chương trình bất kỳ phục vụ cho đối tượng khách hàng của Zeit Gypsum.
 • Các công ty nghiên cứu thị trường, cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính, cố vấn chuyên môn hoặc công ty kiểm toán bên ngoài.
 • Người mua hoặc trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu tổ chức, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của Zeit Gypsum, cho dù đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân nằm trong các tài sản được chuyển nhượng hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào liên quan giao dịch.
 • Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật.
 1. Chỉnh sửa, xoá hoặc thay đổi thông tin bạn đã cung cấp cho Zeit Gypsum

Zeit Gypsum có quyền từ chối các yêu cầu chỉnh sửa, xoá hoặc thay đổi thông tin cá nhân trong phạm vi cho phép của pháp luật.

Để xem xét, đính chính, cập nhật, chặn, xoá hoặc giới hạn việc Zeit Gypsum sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn mà đã được cung cấp trước đây, vui lòng sử dụng hình thức "Gởi hỗ trợ" trong Ứng Dụng và nêu rõ yêu cầu của bạn. Trong yêu cầu, vui lòng nêu rõ thông tin nào bạn muốn thay đổi, hoặc cho Zeit Gypsum biết giới hạn nào mà bạn muốn đề ra đối với việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. 

Zeit Gypsum sẽ cố gắng thực hiện các yêu cầu của bạn khi có thể một cách hợp lý trên thực tế. Zeit Gypsum vẫn có thể lưu lại trong các cơ sở dữ liệu hoặc các hồ sơ khác mà sẽ không được gỡ bỏ hoặc thay đổi một số thông tin nhất định cho các mục đích lưu trữ hồ sơ hoặc các Chương Trình Khuyến Mãi mà bạn đã bắt đầu tham gia trước khi yêu cầu sự thay đổi hoặc xoá bỏ nêu trên. 

Việc bạn rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhận có nghĩa là Zeit Gypsum không thể cung cấp các Chương trình trên Ứng Dụng cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/ hoặc hợp đồng của bạn với Zeit Gypsum.

 1. Thông tin về trẻ chưa thành niên

Bất kỳ phần nào hay toàn bộ các chương Trình trên Ứng dụng của Zeit Gypsum không dành cho người dưới 18 tuổi. Zeit Gypsum không cố gắng thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Zeit Gypsum sẽ khoá bất kỳ tài khoản nào được sử dụng bởi đối tượng người dưới 18 tuổi và sẽ gỡ và/ hoặc xoá dữ liệu cá nhân mà Zeit Gypsum cho là được gửi bởi người dưới 18 tuổi.