Trở về trang chủ

Dịch vụ của bên thứ ba

Zeit Gypsum không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào vận hành.

Bạn chấp nhận rằng Ứng dụng có thể cho phép hoặc hỗ trợ bạn truy cập, tương tác với các Ứng Dụng khác được hỗ trợ và các bên thứ ba khác thông qua Ứng dụng, Chương trình hoặc các liên kết trang web của bên thứ ba (gọi chung là "Dịch vụ của bên thứ ba") với sự cân nhắc hoặc sử dụng của bạn. Dịch vụ của bên thứ ba chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện và việc bạn tải về, mua, truy cập và sử dụng bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào như vậy chỉ là giữa bạn và nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba hiện hành. Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với Dịch vụ Bên thứ ba đề hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và toàn quyền quyết định. Ngoài các Điều khoản này, bạn phải đọc và đồng ý với các điều khoản bổ sung dành riêng cho Dịch vụ của bên thứ ba đó trước khi bạn sử dụng chúng.

Zeit Gypsum không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào đối với Dịch vụ của Bên thứ ba. Bạn chấp nhận rằng Zeit Gypsum không có quyền kiểm soát Dịch vụ của Bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ ai về Các dịch vụ của Bên thứ ba đó. Bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi hoặc liên quan đến Dịch vụ của Bên thứ ba cần phải được đưa đến Nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba hiện hành và sẽ không được Zeit Gypsum xử lý.

Zeit Gypsum không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tin nhắn nào bị từ chối hoặc huỷ gởi bởi Dịch vụ Bên thứ ba. Tất cả các quy trình quảng cáo và cài đặt huỷ đăng ký đều do Dịch vụ Bên thứ ba quản lý và hoàn toàn theo quyết định của Dịch vụ Bên thứ ba, Zeit Gypsum không kiểm soát các quy trình đó.

Nếu bạn cài đặt hoặc bật Dịch vụ của Bên thứ ba để sử dụng, bạn cấp cho Zeit Gypsum quyền cho phép Nhà cung cấp Bên thứ ba hiện hành truy cập dữ liệu của bạn và thực hiện bất kỳ hành động nào khác theo yêu cầu với việc tương tác Dịch vụ của Bên thứ ba và mọi trao đổi dữ liệu đó chỉ là giữa bạn và Nhà cung cấp Bên thứ ba. Zeit Gypsum không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc tiết lộ, sửa đổi hay xoá dữ liệu hoặc đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại tương ứng nào bạn có thể phải chịu, do quyền truy cập của Dịch vụ Bên thứ ba hoặc Nhà cung cấp Bên thứ ba vào dữ liệu cá nhân của bạn.

  1. Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh

Zeit Gypsum luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ của Hội viên trên Ứng dụng My Zeit.

Hội viên có quyền gởi yêu cầu hỗ trợ liên quan đến thông tin cá nhân của mình đến Zeit Gypsum để được tiếp nhận, xác thực và có biện pháp xử lý kịp thời.

Zeit Gypsum đề cao giải pháp thương lượng, hoà giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Hội viên vào chất lượng phục vụ của Zeit Gypsum và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Hội viên gởi yêu cầu hỗ trợ về vụ việc liên quan đến thông tin cá nhân của mình tới Zeit Gypsum bằng cách gọi điện đến số điện thoại: 028 3535 9295, hoặc gởi email đến zeitgypsum@gsenc.com hoặc bất kỳ hình thức nào không trái quy định pháp luật.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Zeit Gypsum sẽ tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ của Hội viên, tuỳ theo tính chất và mức độ thì bên Zeit Gypsum sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Hội viên để giải quyết hỗ trợ đó và trả lời kết quả cho Hội viên trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Zeit Gypsum thì Zeit Gypsum sẽ yêu cầu Hội viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Zeit Gypsum tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi Hội viên. Vì vậy, Zeit Gypsum cũng đề nghị Hội viên tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách chính xác, đầy đủ và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lời ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.